Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

  • Skjema er ikke korrekt utfylt. Sjekk feltene merket nedenfor.

Påmelding NØK Barneidrettsskole 2018-2019 (automatisk innmelding i Tynset IF)

Påmeldingsfrist er 31. august 2018.

Deltaker opplysninger:

Deltakers fornavn: 
Deltakers etternavn: 
Trinn:

 
Fødselsdato: 
Adresse: 
Telefon: 
Jeg har spesielle behov og ønsker kontakt fra TIF for å se på muligheten for tilpasset opplegg:
 
Søskenmoderasjon (sett kryss):
Kommentar
  

Foresatte opplysninger

Foresattes fornavn: 
Foresattes etternavn: 
Foresattes mobilnummer: 
Foresattes e-post: