Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Påmelding og retningslinjer Tynset IF Gym&Turn for sesongen 2018/2019

 

Gym&Turn starter opp igjen med treninger etter skolestart, og vi ønsker alle nye og gamle utøvere velkommen til treninger når den tid kommer.

 

Les igjennom retningslinjer før påmelding sendes inn.

 

I hovedsak vil partiene bli delt inn i følgende partier, treningstider og treningsavgifter:

 

Parti:                    Oppstart             Treningsdag           Treningstidspunkt            Treningsavgift

Gymlek                 16.10.18             Tirsdager               17:00 - 18:00                    800,-

1. – 3. trinn           19.09.18             Onsdager              17:30 - 18:30                  1200,-              Ingen ledige plasser.

4. – 5. trinn           19.09.18             Onsdager              16:00 - 17:30                  1200,-

6. – 10. trinn         19.09.18             Onsdager              18:30 - 20:00                  1400,-

 

NB! For å tilpasse oss akiviteten til NØK Barneidrettsskole, blir treningene for gymlek fom. uke 46 tom. uke 49,

(13.11.18 - 04.12.18), på mandager kl. 17:00 - 18:00 i Holmenhallen.

 

Juleavslutning: Onsdag 05.12.18. 

Oppstart etter jul: Onsdag 02.01.19 

Sommeravsutning: Onsdag 08.05.19 

Gymlek avslutter til påske. 

 

På første trening av hvert parti vil det bli litt foreldreinfo. Viktig at foresatte stiller.

Etter oppstart forsøker TIF Gym&Turn å dele opp gruppene litt etter ferdigheter, nivå og behov.

Dette kan føre til små endringer av treningstid og parti sammensetting.

 

Tidligere medlemmer har fortrinnsrett ved påmelding fram til 19.08.18.

 

Påmeldingsfrist for Gym&Turn er 16.09.18, og betalingsfrist er 14.10.18.

Medlemmer har ikke anledning til å delta på treninger og aktiviteter hvis treningsavgift og lisens ikke blir betalt. (Lisens og forsikring inngår i treningsavgiften).

 

Tynset IF er basert på frivillighet og dugnadsbasis, og gjennom påmelding forplikter medlemmer/foresatte seg til å være med på de ulike dugnadsaktiviteter relatert til turngruppa gjennom hele sesongen, uansett om utøver fullfører sesongen eller ikke.

Det settes opp dugnadslister, og alle foreldre må delta i dugnader og bidrar bla. ved ut og inn rydding av treningsutsyr ifm. treninger og ved hallvakter.

Det arrangeres også en papirdugnad før jul og etter jul. (Salg toalett/tørkepapir).

 

Tynset IF Gym&Turn forbeholder seg retten til å innkalle til flere dugnader dersom økonomien i klubben gjør det nødvendig eller dersom klubben gjennomfører ulike arrangementer.

 

Påmelding til ny sesong gjøres her:

https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/ 

 

 

Løpende informasjon:

Følg med på Tynset IF Gym&Turn sin hjemmeside www.tynsetidrett.no/gym&turn for all informasjon og alle beskjeder.

 

Kontaktpersoner:

Se link: Styre og utvalg TIF Gym&Turn 

 

 

Vennligst ta kontakt om noe er uklart.

 

 

Mvh.

 

Styret TIF Gym&Turn