Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Nytrømoen kunstgrasbane

Nytrømoen-kgr
Nytrømoen kunstgrasbane ble bygget i 2006 og består av en 11er bane og to 5er baner. 11er bana har en spilleflate på 100x64m. Begge 5er banene har en spilleflate på 22,5x44m.
 
Bakgrunn for en oppgradering av Nytrømoen Idrettsanlegg var at fotballgruppa hadde behov for å øke sin banekapasitet og forlenge sesongen på vår og høst. Videre så man en klar gevinst for skøytegruppa med hensyn på spart vannforbruk og dugnadsarbeid ved legging av is ved sesongstar om en kunstgrasbane legges til Nytrømoen.
 
Område med kunstgrasbana benyttes som skøytebane om vinteren. I tillegg er dat laget en ballbinge med grusdekke som brukes til ishockey bane om vinteren.
I forkant av bygginga hadde idrettslaget en utfordrerstafett hvor privatpersoner og bedrifter kunne kjøpe andeler (ruter) på bana.

Leiesatser:
Ledige timer på kunstgrasbana kan leies av andre lag/foreninger utenom TIF.

Leie av hel bane til trening:

kr. 600,-

pr time (1,0 time)

Leie av ½-bane til trening:

kr. 300,-

pr time (1,0 time)

Leie av 5er bane til trening:

kr. 200,-

pr time (1,0 time)

 

 

 

Leie av 11er bane til kamp:

kr. 1.200,-

pr kamp (2,0 timer)

Leie av 5er bane til kamp:

kr. 400,-

pr kamp (1,5 time)

 

 

 

Leie av garderober: 

kr. 300,-

 

Leie av lys:

kr. 150,-

pr time

 

 

Leieforespørsel sendes til brandsnes@online.no / mob 90846123

 

LEIEBETINGELSER FOR NYTRØMOEN KUNSTGRASBANE

 1. Fordelingen kan ikke forandres uten etter nærmere avtale. Ubenyttet tid skal betales fullt ut. Framleie er ikke tillatt med mindre det er avtalt med utleier på forhånd.
   
 2. Ved ekstreme værforhold tas forbehold om at baneforholdene ikke er optimale. Ved store snømengder og vedvarende snøfall må det påregnes at anlegget ikke vil være snøfritt. Så lenge trening/kamp kan gjennomføres skal full leie betales. Dersom banen p.g.a. værforhold eller annen grunn ikke kan brukes, skal ingen av partene belastes økonomisk. Klage på forholdene skal fremsettes skriftlig, senest 3 virkedager etter det tidspunkt det klages over.
   
 3. Leieren har plikt til å behandle banen på en forsvarlig måte og rette seg etter den til hver tid gjeldende instruks for bruk av banen. Se oppslag ved banene. Brudd på gjeldene instruks kan medføre bortvisning og økonomisk erstatningsansvar for leietaker.
   
 4. Betalingsbetingelser:
  a.       Baneleien (lang/korttidsleie) betales periodisert forskuddsvis.
  b.       Baneleien (enkel) betales etterskuddsvis pr.14 dager.
   
 5. Ved ikke betalt baneleie nektes leietaker fortsatt leietid inntil betaling er registrert.
   
 6. Tynset Idrettforening har ikke ansvar for brukernes personlige forhold eller eiendeler som oppbevares på banen, eller skader brukerne måtte påføres ved bruk av banen. Dette plikter leietaker å opplyse til brukerne som benytter banene i henhold til leieavtalen.
   
 7. Garderober og eventuelt flomlys må bestilles i tillegg til bane. Denne leien kommer i tillegg.

____________________________________________________________________________________

oversiktsbilde_fra Sørvest2